אודות

חזון החברה

להוביל את תחום ניהול הסיכונים (Enterprise Risk Management) על ידי מתן שירותי יעוץ כוללים ולספק ללקוחותינו מכלול כלים ופתרונות לניהול ומזעור הסיכונים תוך שילובם בתרבות הארגונית וכחלק מן האסטרטגיה העסקית והתפעולית של הארגון.