חברות כרטיסי אשראי

לחברת אנטרופי הבנה מעמיקה עם מגוון הצרכים והפעילויות היחודיות לתחום כרטיסי האשראי, לרבות היבטי סליקה בינלאומית, היבטי הלבנת הון בתחום זה, דרישות רגולאטוריות מקומיות ודרישות בינלאומיות של חברות כרטיסי האשראי הבינלאומיות.

קבוצת ישראכרט
כאל
לאומי כארד