חברות ביטוח

לחברת אנטרופי היכרות מעמיקה עם הנחיות ניהול הסיכונים המקומיות והבינלאומיות המושטות על חברות הביטוח לרבות דירקטיבה סולבנסי II. היכרות זו והבנתנו את תחום הביטוח מאפשרת לחברת אנטרופי לספק מגוון שירותים התומכים במערך ניהול הסיכונים של החברה ולסייע בידי חברות הביטוח לעמוד בהנחיות סולבנסי II.
ביטוח ישיר
פניקס
כלל
הראל
מגדל
מנורה
אליהו
איילון
הכשרה ביטוח
בססח
EMI