לקוחות בינלאומיים

BHI
Discont - London
IDB Swiss Bank
IDB
לאומי
rsa
BankPpozitif
UMTB