שירותים

סקר סיכוני מערכות מידע

פעילות של מערכת יכולה להשפיע באופן מהותי על פעילויות עסקיות ו/או תפעוליות בארגון ברמות קריטיות שונות.
ממשל טכנולוגיית המידע משלב וממסד נוהגי ביצוע טובים כדי להבטיח כי טכנולוגיית המידע של הארגון תומכת בייעדי הפעילות העסקית. כמון כן, ממשל טכנולוגיית המידע תקין מאפשר לארגון להפיק את מלוא היתרונות מהמידע. הוא צריך למקסם את התועלות תוך ניצול הזדמנויות, ולהשיג בכך יתרון תחרותי. השגת תוצאות אלו מחייבת יישום מסגרת בקרה על טכנולוגיית המידע אשר מתאימה לעקרונות של COSO.
סקרי סיכונים של מערכות מידע (שאינם סקרי סיכוני אבטחת מידע) מתמקדים בעקרונות אלו של COBIT וממקדים את סיכוני המערכת בתמיכת המערכת בתהליכים ויכולתה למקסם את התועלות תוך ניצול הזדמנויות וכן ביכולת המערכת להוות מנגנון בקרה אפקטיבי למניעת כשלים וסיכונים תפעוליים וכן למעילות והונאות. בנוסף, נסקרים תהליכי IT סטנדרטיים במערכת וסביבתה על מנת לבחון את אמינות המידע שבה, שרידות, אבטחה וכד’.
לכן, סקר סיכונים של מערכת מידע מתחיל בלימוד של התהליך בו תומכת המערכת ותכונות המערכת לרבות סביבת העבודה בה היא פועלת.
בשלב השני ימופו ויוערכו הסיכונים בהתאם לשלבים השונים בתהליך הנתמך (עבור כל שלב ימופו סיכוני מערכת רלבנטיים) ועבור תהליכי ה- IT הסטנדרטיים במערכת.

מעונין בפרטים נוספים?

רואי סטאל,מנהל תחום ניהול סיכוני מערכות מידע – 03-5374002 או 052-6665225

  1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days