אודות

פרופיל החברה

אנטרופי יועצים בע”מ, מקבוצת ONE1, מספקת פתרונות ייעוץ, בקרה, ליווי ויישום מתקדמים בתחום ניהול הסיכונים – ERM. באמצעות מתודולוגיות בינלאומיות, מספקת החברה שירותים בתחום ניהול הסיכונים, תאימות רגולטורית (כגון: הנחיות בנק ישראל, באזל, SOLVENCY II, הנחיות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ועוד), יישום מערכי ממשל תאגידי, ליווי בסקירה ויישום SOX, ניהול סיכוני IT ושירותים שונים לביקורת הפנימית. במסגרת שירותי החברה ניתן למצוא גם: בניית מערכי ניהול סיכונים, הטמעת מדיניות ונהלים לניהול סיכונים, הטמעת מערכות לניהול סיכונים, ביצוע סקרי סיכונים, הכנת תכניות הפחתה, עיצוב בקרות למזעור סיכונים, סיקרי ציות (רגולציה), הערכת סיכונים למערכות מידע, תמיכה בביצוע ביקורות פנימיות, תכנון הערכות לשעת חירום (BCP) ומגוון שירותים נוספים המסייעים לארגונים לעמוד בדרישות הרגולטוריות ולנהל את סיכוניהם העסקיים, הפיננסים והתפעוליים להם הם חשופים.
החברה פועלת על בסיס מתודולוגיות בינלאומיות מוכרות כגון מתודולוגיית COSO, שהינה המתודולוגיה הבינלאומית המובילה לניהול סיכונים וליישום מערך בקרות כולל בארגון.

למנהלי ומייסדי החברה ניסיון רב בייעוץ ויישום פתרונות ניהול סיכונים ומערך בקרות פנימיות בארגונים מובילים מהארץ ומהעולם, המיועד לכל הרמות בארגון, החל מתשתיות ה- IT וכלה בתהליכים ונהלים עסקיים. לעובדי החברה מגוון רחב של יכולות מקצועיות ועסקיות עם התמחויות בראיית החשבון, ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע, הנדסת תעשיה וניהול, עריכת דין, כלכלה, מערכות מידע, ניתוח מערכות ועוד.