אחריות תאגידית

אחריות תאגידית היא שם כולל לשורה של כללי התנהגות של תאגיד המבקש להיחשב כארגון המתנהל כ"אזרח" הגון, ומתייחס כראוי למחזיקי העניין הסובבים אותו. התנהלותם של ארגונים, בעיקר חברות עסקיות, לפי הכללים של האחריות התאגידית, אינה דבר פשוט כלל ועיקר, משום שבאופן טבעי (או שלא) היא נוגדת את התנהלותו הטבעית של הארגון כמי שרוצה להגשים את מטרותיו.

תחומי פעילותה העיקריים של האחריות התאגידית הם רבים ומגוונים, לדוגמא: אתיקה בעסקים, ממשל תאגידי, מוצרים, פרסום ושיווק, שירות לקוחות, שותפים עסקיים, שרשרת האספקה, זכויות אדם, גיוון תעסוקתי, מחויבות לאחריות סביבתית (מחזור, הקטנת טביעת הרגל של הארגון על הסביבה), סביבת עבודה הוגנת ומגוונת, אחריות חברתית, פילנתרופיה ועוד. עם זאת, יישום אחריות תאגידית וקיימות במסגרת ההתנהלות השוטפת של החברה יוצר ערך כלכלי לארגון לטווח הארוך, קשורה קשר הדוק לתרבות הארגונית של התאגיד או החברה.

אנטרופי ממשל תאגידי מספקת לארגונים שירותי ייעוץ בתחום האחריות התאגידית (CSR), הכולל בניית אסטרטגיה בתחום, ליווי וכתיבת דו"ח.

אנו מלווים חברות בכתיבת דו"ח אחריות תאגידית אשר מטרתו לספר את סיפור הכלכלי חברתי סביבתי של החברה. במסגרת התהליך מביאים לידי ביטוי את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין. הדו"ח משמש את החברה בניהול עסקיה תוך שיתוף מחזיקי העניין, בהתבסס על עקרונות הדיווח הגלובליים של ארגון ה GRI.

היתרונות בכתיבה ופרסום דו"ח הינם:

  • מאפשר מיפוי כולל של הפעילויות וההשפעות והצבת יעדים לשיפור
  • כלי לשיפור תדמיתי וחיזוק המוניטין  
  • ניהול סיכונים יעיל יותר
  • הגברת המוטיבציה ונאמנות העובדים
  • אמצעי לקשר ישיר, שקוף ואמין עם כלל מחזיקי העניין של החברה