אנטרופי מציגה חוות דעת התומכת במיזוג בין מזרחי טפחות ואגוד

https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3738533,00.html