ניהול סיכונים

בכדי לייצר הזדמנויות צריך לנהל סיכונים

ERM (ניהול סיכונים כולל)

בכדי לאפשר לארגונים למזער ולנהל את מכלול הסיכונים להם הם חשופים, מספקת חברת אנטרופי מגוון שירותים המבוססים על ניסיון מצטבר של עשרות שנים, מומחים בעלי ניסיון ושם בתחומי הסיכונים השונים (סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי ושוק, סיכונים פיננסים וסיכונים אחרים) ומתודולוגיות בינלאומיות מותאמות כגון COSO ו COBIT.

אנו באנטרופי רואים את עולם ניהול הסיכונים הכולל (ERM) ככלי עזר להנהלה והדירקטוריון לייעל תהליכים, לעמוד בהנחיות הרגולציה ובכך לשפר את ביצועיו העסקיים של הארגון ועמידתו ביעדיו האסטרטגיים.

עולם ניהול הסיכונים החדש הינו בעצם עולם של ניהול תהליכים במסגרתו יכולים ההנהלה והדירקטוריון של ארגון מחד להימנע מאירועים שייסבו נזר משמעותי לארגון ואידך באמצעות ניהול התהליכים והסיכונים לשפר ולמקסם את ביצועיו העסקיים.

ארגון חייב להיעזר בכל כלי אשר יאפשר לו לסייע לעמוד במטרות וביעדים אשר הציב לעצמו. ניהול סיכונים איכותי ונאות, תוך קבלת התשומות הראויות לכך, יובילו הימנעות מכשלים וצמצום טעויות.

SOX

יישום התהליכים הנדרשים לעמידה בדרישות הדיווח של סעיפים 302 ו-404 לחוק משנת 2002 והנחיות וועדת גושן דורש היערכות של הגורמים השונים בארגון לבצע פעילויות רוחביות בארגון לטובת תיעוד תהליכי העבודה, בחינת מערכי הבקרה הפנימית והערכת הסיכונים העלולים להשפיע על מהימנות הדיווח הכספי.

במסגרת יישום הנחיות ה-SOX / סוקס (Sarbanes Oxley / סרבנס אוקסלי) ויישום הנחיות וועדת גושן (SOX ישראלי), נדרשים התאגידים המדווחים ומנהליהם הבכירים לקחת אחריות מלאה על כל תהליך העריכה והגילוי של הדוחות הכספיים ולדווח באשר לפעולות שביצעו ולליקויים שעלו במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.

לחברת “אנטרופי יועצים” ידע, ניסיון וכוח אדם מיומן, אשר ביכולתו לסייע לארגון במטלות השונות הכרוכות ביישום תהליכי הבקרה על הדוחות הכספים ובכלל זה תיעוד תהליכים, אימות/תיקוף תהליכים, ביצוע ותיעוד מבחנים (Testing), כולל תהליכי ITGC, בקרות-על (ELC), כאשר היא משמשת כגורם אינטגרטיבי בין הארגון לבין רואה החשבון המבקר, בתיאום מלא עם הנהלת החברה. במסגרת פעילות התחזוקה (שנה שנייה ומעלה) ניתן להטמיע תהליכי שיפור במערך הבקרות והבקרה הפנימית, ולבצע בדיקה שוטפת של אפקטיביות מערך הבקרה.

במסגרת שירותי ה-SOX הניתנים על ידי החברה, “אנטרופי יועצים” מספקת פתרון מקצועי מלא וכולל או פתרון נקודתי, בהתאם לצרכי הלקוח. השירותים ניתנים על-ידי יועצים מנוסים מתחומי ראיית החשבון, הביקורת הפנימית, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים ומשפטים. התחום מנוהל על ידי מורן אביעד בסני.

ניהול סיכוני מערכות ואבטחת מידע וסייבר

חלק נכבד מהקדמה העסקית של הארגונים טמון בשימוש במערכות מידע אינטגרטיביות אשר תומכות ביוזמות העסקיות. קידמה טכנולוגית זו משמשת ככלי עיקרי במזעור הסיכונים מחד ומאידך חושפת את הארגון לסיכונים חדשים. חברת אנטרופי מציעה שירותים וכלים לאיתור, הערכה ומזעור סיכונים אלו.

התפתחות המערך הטכנולוגי התומך בפעילות העסקית של גופים פרטיים וממשלתיים, גופים מוסדיים, חברות ציבוריות ופרטיות, יוצר הזדמנויות עסקיות חדשות מחד וטומן בחובו סיכונים למידע האגור בו מאידך.

לכן, קיימת חשיבות רבה בהגנה על המידע בהיבטי שלמות, זמינות וחיסיון מפני תקיפות פוטנציאליות הן ע"י גורמים חיצוניים והן ע"י גורמים פנימיים.

כמו-כן, נושאי אבטחת המידע והסייבר קיבלו תנופה משמעותית בשנים האחרונות מבחינת מרחב האיומים שהפכו למשמעותיים יותר והינם בעלי סבירות התממשות גבוהה יותר.

אנו באנטרופי מציעים שירותי יעוץ בתחום ניהול סיכוני מערכות מידע (IT) וניהול סיכוני אבטחת מידע וסייבר.

ביקורת פנימית

חברת אנטרופי מסייעת ליחידות הביקורת הפנימית בגופים פיננסיים שונים בבניית תכניות עבודה מבוססות הערכת סיכונים ומהווה תמך לביצוע הביקורות השונות בנושאים מגוונים ומורכבים. הביקורת הפנימית נדרשת להיות יעילה, ממוקדת סיכונים, מותאמת לאסטרטגיה העסקית של הארגון ובעיקר לספק ערך מוסף להנהלת החברה והדירקטוריון. לחברת אנטרופי היכרות מעמיקה ורבת שנים עם מערכי הביקורת הפנימית הגדולים בארץ ועם צרכי הביקורת, שיטות העבודה ותקנים מקצועיים בתחום.