פליידגוגיה

כשפדגוגיה ומשחק נפגשים

שילוב בין פדגוגיה למשחק קיים משחר ההיסטוריה האנושית וזו של בעלי החיים בעלי התבונה.

אין ספק כי פדגוגיה ומשחק נועדו זה לזה וכל הפרדה ביניהם תקשה על אפקטיביות הלמידה ופיתוח המיומנויות.  

לאנטרופי פיתוח ארגוני (לשעבר משחק החיים) נגיעה משמעותית בתחומי החינוך, ההוראה והאקדמיה ובאמצעות מודל ייחודי שפותח על ידנו אנו מאפשרים לכל העוסקים בתחום לקבל כלים, ליצור פליידגוגיה במרחב הלימודי ללא צורך בהשקעת זמן, אנרגיה ועזרים מיוחדים.

אנו מפעילים תכניות הכשרה ייחודיות לסגלי הוראה וחינוך, במטרה להביא את עולם המשחקולוגיה לכיתות הלימוד. בהכשרה ננגיש את השפה והגישה ע"י למידת עקרונות והקניית מודלים, ידע ומיומנויות מתחומי ה"משחוק" וה"פסיכולוגיה החיובית".

 

לפרטים נוספים – כאן

מטרות תכנית ההכשרה

  • היכרות מעמיקה עם עקרונות המשחוק ככלי ללמידה משמעותית
  • שיפור תפקודי הלומד באמצעות כלי המשחוק
  • מתן כלים יישומים לתפעול הלמידה המשחקית בהתאמה לתחומי הדעת השונים
  • מתן כלים לשיפור תחושת השייכות, המסוגלות והאוטונומיה בכל שיעור נלמד

מניפת פליידגוגיה

המשתתפים לומדים להשתמש במניפת הכלים "פליידגוגיה" הכוללת עשרות משחקי למידה הניתנים להתאמה לכל נושא ותוכן לימודי. המניפה מחולקת לפי קטגוריות של פעולות מקדמות למידה. ללא הכנות מראש וללא ציוד מיוחד!

בין התכנים:

פסיכולוגיה חיובית, תפקיד המשחק בתהליכי למידה ופיתוח מיומנויות, מודל זרימה כבסיס ל"משחוק תוצאתי"®, מודל משולש האתגר, עקרון ה- פ.ע.ל – פעולה עוברת ללומד. פעולות מקדמות למידה, פיתוח המוח היצירתי, עקרונות הקסם במשחק – 'זמן המעשה' – זכות הבחירה, משוב רגשי מיידי, נרטיב, הדרגתיות, מרחב מוגן לטעות, עיצוב, שיתוף, הפתעה, מודל הפק"מ – פשוט, קצר, מקצועי ומהנה, כיצד להנחות למידה ממושחקת, מודל ת"פ ג"ב – ארבעת השלבים להמצאת משחקי למידה והטמעה.