O.J.P ©

(ON JOB PLAYING)

מדובר בשיטת הטמעה חווייתית ייחודית שפותחה ע"י אנטרופי פיתוח ארגוני (לשעבר משחק החיים) ואף רשומה כסימן רשום של החברה.

שיטת הטמעה זו מתאימה למספר גדול של עובדים, החל מעשרות ועד לאלפים, לשם הטמעה של ידע, מערכות, נהלים, ערכים ועוד. היתרון הגדול של שיטת הטמעה זו טמון בכך שהיא נפרשת לאורך זמן ותוך כדי עבודה מבלי להפריע לשגרות ולהתנהלות הארגונית השוטפת.

תהליכי הטמעה חוויתיים אלו מושתתים לרוב על משחקי משימות תחרותיים בין צוותים/ יחידים הפרוסים לאורך זמן (בין חודש לשלושה חודשים בממוצע) ובנקודות התערבות קצרות וממוקדות (כמספר דק' ועד לחצי שעה לכל משימה). המשחק מאפשר הטמעת נהלים / הרגלים והתנהגויות רצויות, כחלק מעיצוב תרבות והתנהגות ארגונית.

שיטה זו נוסתה בהצלחה רבה בעשרות ארגונים מכל המגזרים וזכתה להכרה ולפרסים בתחום הפיתוח הארגוני.

לפרטים נוספים והתאמה אישית

משחקים לדוגמא:

  • משחק הכספות – פתרון חידות ומשימות המקנות קוד לפתיחת כספות באפליקציה ייעודית.  
  • "תופסים צדיקים" – חלוקת ניקוד פרסים והפתעות בעבור התנהגויות רצויות, על בסיס עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.
  • חקירה ארגונית – איסוף רמזים במרחב הארגוני ו"חקירה" של סיפור מקרה המתעד התנהגויות רצויות/ בלתי רצויות ע"פ צרכי הארגון.  

השיטה הייחודית של אנטרופי פיתוח ארגוני (לשעבר משחק החיים) מאפשרת לבצע תהליכי יעוץ, אבחון והטמעה בצורה חוויתית ויעילה. שלב האבחון ואיתור הצרכים נעשה בדרך חוויתית אשר מניעה לשיתוף פעולה, ובהמשך, שלב ההטמעה כולל מגוון שיטות המבוססות על עקרונות הגיימיפיקציה והפסיכולוגיה החיובית.

תהליכי יעוץ עלולים להיות  ארוכים ולפעמים גם "מעיקים" ולכן אנו פועלים על פי מודל פק"מּ (פשוט, קצר, מקצועי ומהנה) לייעול תהליכי הייעוץ שאנו מובילים. אנו משלבים שיטות ייעוץ מקצועיות ביחד עם תהליכי עבודה מהנים וממוקדי תוצאות.

שירותי ייעוץ לדוגמה:

  • אבחון, אפיון וסקרים ארגוניים
  • פיתוח מנהלים והנהלות בכירות
  • ליווי מנהלים אישי
  • פיתוח צוותים
  • גיבוש חזון וערכים ארגוניים
  • עיצוב תרבות ארגונית
  • בניית אסט' ארגונית, יעדים ותוכניות עבודה