מאמרים מקצועיים

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

ערך מוסף- אנטרופי

הצג הכל
02/02/2018

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית

נפתח בקובץ PDF

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF

מאמרים

הצג הכל
18/07/2018

רגולציה של שכר הבכירים בישראל לעומת מדינות אחרות

נפתח בקובץ PDF

רגולציה של שכר הבכירים בישראל לעומת מדינות אחרות נפתח בקובץ PDF

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

עידכוני רגולציה ופסיקה

הצג הכל
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - תיקון 20

16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות)

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות) נפתח בקובץ PDF
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי באספות הכלליות

הצג הכל
05/01/2021

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021 נפתח בקובץ PDF
12/01/2020

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2020

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2020 נפתח בקובץ PDF
05/03/2019

מדיניות ההצבעה 2019

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2019

מדיניות ההצבעה 2019 נפתח בקובץ PDF

מדיניות ההצבעה 2018 נפתח בקובץ PDF מדיניות ההצבעה 2018 נפתח בקובץ PDF

02.08.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2018