מאמרים מקצועיים

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

ערך מוסף- אנטרופי

הצג הכל
02/02/2018

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית

נפתח בקובץ PDF

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF

מאמרים

הצג הכל
23/03/2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023 נפתח בקובץ PDF
23/03/2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023

נפתח בקובץ PDF

מדיניות ההצבעה 2022-2023 נפתח בקובץ PDF
01/01/2019

מדיניות ההצבעה 2019

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2018

מדיניות ההצבעה 2019 נפתח בקובץ PDF

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האסיפות למחצית הראשונה של שנת 2018 נפתח בקובץ PDF תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האסיפות למחצית הראשונה של שנת 2018 נפתח בקובץ PDF

04.09.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מטרת המסמך לרכז ולהציג נתונים מצרפיים של פעילות האסיפות במחצית הראשונה של 2018 ולהציג עקרונות ונושאים מרכזיים בעבודה זו.

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017 נפתח בקובץ PDF תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017 נפתח בקובץ PDF

19.07.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מסמך המרכז ומציג נתונים מצרפיים של פעילות האספות של אנטרופי וכן את עיקרי האירועים אותם אנטרופי סקרה ובחנה במהלך שנת 2017.

עידכוני רגולציה ופסיקה

הצג הכל
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - תיקון 20

16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות)

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות) נפתח בקובץ PDF
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי באספות הכלליות

הצג הכל
16/05/2022

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2022

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2022 נפתח בקובץ PDF
23/03/2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023 נפתח בקובץ PDF
23/03/2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023 נפתח בקובץ PDF