מאמרים מקצועיים

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי:

ערך מוסף- אנטרופי

הצג הכל
04.09.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האסיפות למחצית הראשונה של שנת 2018

מטרת המסמך לרכז ולהציג נתונים מצרפיים של פעילות האסיפות במחצית הראשונה של 2018 ולהציג עקרונות ונושאים מרכזיים בעבודה זו.

30.08.2018

חברות ה- BVI תמונת מצב

19.07.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017

מסמך המרכז ומציג נתונים מצרפיים של פעילות האספות של אנטרופי וכן את עיקרי האירועים אותם אנטרופי סקרה ובחנה במהלך שנת 2017.

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

מאמרים

הצג הכל
04.09.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האסיפות למחצית הראשונה של שנת 2018

מטרת המסמך לרכז ולהציג נתונים מצרפיים של פעילות האסיפות במחצית הראשונה של 2018 ולהציג עקרונות ונושאים מרכזיים בעבודה זו.

30.08.2018

חברות ה- BVI תמונת מצב

19.07.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017

מסמך המרכז ומציג נתונים מצרפיים של פעילות האספות של אנטרופי וכן את עיקרי האירועים אותם אנטרופי סקרה ובחנה במהלך שנת 2017.

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

תיקון 20 - ממצאים עיקריים

01.01.2016 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

עידכוני רגולציה ופסיקה

הצג הכל
16.06.2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - תיקון 20

16.06.2018

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות)

16.06.2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני

עדכוני רגולציה ופסיקה - תיקון 16

16.06.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

המלצות אנטרופי באספות הכלליות

הצג הכל
05.03.2019

מדיניות ההצבעה 2019

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2019

07.01.2019

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2019

02.08.2018

מדיניות ההצבעה 2018

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2018

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2018

18.07.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2017

31.12.2017 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2016

31.12.2016 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי