מאמרים מקצועיים

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

ערך מוסף- אנטרופי

הצג הכל
ספינה בים
15/03/2019

חברות ה- BVI תמונת מצב

נפתח בקובץ PDF

חברות ה- BVI תמונת מצב נפתח בקובץ PDF

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

מאמרים

הצג הכל
ספינה בים
15/03/2019

חברות ה- BVI תמונת מצב

נפתח בקובץ PDF

חברות ה- BVI תמונת מצב נפתח בקובץ PDF

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית נפתח בקובץ PDF

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018

עידכוני רגולציה ופסיקה

הצג הכל
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - תיקון 20

16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות)

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות) נפתח בקובץ PDF
16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה - עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק שני נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי באספות הכלליות

הצג הכל
05/03/2019

מדיניות ההצבעה 2019

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2019

מדיניות ההצבעה 2019 נפתח בקובץ PDF
07/01/2019

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2019

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2019 נפתח בקובץ PDF
02/08/2018

מדיניות ההצבעה 2018

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2018

מדיניות ההצבעה 2018 נפתח בקובץ PDF