מאמרים מקצועיים

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי:

תוצאות חיפוש עבור: ערך מוסף- אנטרופי

15.03.2019

חברות ה- BVI תמונת מצב

04.09.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האסיפות למחצית הראשונה של שנת 2018

מטרת המסמך לרכז ולהציג נתונים מצרפיים של פעילות האסיפות במחצית הראשונה של 2018 ולהציג עקרונות ונושאים מרכזיים בעבודה זו.

19.07.2018

תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017

מסמך המרכז ומציג נתונים מצרפיים של פעילות האספות של אנטרופי וכן את עיקרי האירועים אותם אנטרופי סקרה ובחנה במהלך שנת 2017.

שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית

02.02.2018 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מצגת אנטרופי בנושא: שוק הייזום למגורים- סקירה ענפית והתייחסות ל IFRS15, פברואר 2018