בית של קרנות

קרנות PINEAPPLE

אודות

קרנות Pineapple, מבית קבוצת אנטרופי, הוקמו לטובת ניהול פעילות השקעה בפלטפורמות אינטרנטיות המאפשרות הענקת אשראי דיגיטלית (Marketplace Lending) תוך שימור על פיזור גאוגרפי (ארצות הברית ואירופה) וגיוון סקטוריאלי (אשראי צרכני, אשראי לנדל"ן ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים).

הקרן מבוססת על שילוב יכולות מקצועיות גבוהות אשר יאפשרו את ניהול כספי המשקיעים בצורה מבוקרת ושמרנית ובהתאם לתאבון הסיכון של הגופים המוסדיים בישראל. קרנות פיינאפל נגישות לגופים מוסדיים בישראל וללקוחות כשירים בעלי פרופיל מתאים לתנאי הקרן.

ניהול הקרנות ומנגנוני ממשל תאגידי

בנוסף להיבטי השקעה מקצועיים, הקרן חרטה על דגלה לפעול באופן שקוף ומוסדר מול כלל בעלי העיניין וזאת על ידי קביעת מנגנוני ניהול וממשל תאגידי סדור. הקרן פועלת בהתאם למדיניות ממשל תאגידי המבוססת על מתודולוגיה ומודל מובנה של קבוצת אנטרופי המתייחס לארבעת אבני הבניין הבאים:

דירקטוריון והנהלה – הקרן בנתה מנגנוני ממשל תאגידי וניהול לרבות הגדרת מדיניות השקעות סדורה, קיומה של ועדת השקעות מקצועית ומגוונת, ועדות דירקטוריון בלתי תלויות ועצמאיות
ביקורת פנימית וחיצונית – הקרן מינתה מבקר פנים ומבקר חיצוני בלתי תלויים
זכויות ושקיפות מול משקיעים – הקרן פועלת בשקיפות דיווחים שוטפים בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גופים מוסדיים בישראל
אתיקה, ניהול סיכונים וציות – הקרן פועלת בהתאם לקוד אתי סדור ומדיניות ניהול סיכונים רגולציה אשר נקבעו בהתאם לכללי ממשל תאגידי נאותים. הקרן מינתה מנהל סיכונים ורגולציה בלתי תלוי שהינו שותף לתהליכי הבחינה ואישור ההשקעות.

תיק ההשקעות - ASSET CLASS

הקרנות מבצעות השקעות בפלטפורמות המתמחות במתן אשראי בתחומי הליבה של הקרן (SME, Consumer, Real Estate)  המהוות אפיק השקעה נוסף על תיקי ההשקעה הקיימים כיום ואשר הינו בעל תנודתיות נמוכה ושאינו קורלטיבי לשינויים חדים ההון.

בשנים האחרונות, תחום הלוואות הצרכניות המבוסס על פלטפורמות P2P הפך להיות Asset Class  לגיטימי ומקובל על משקיעים מוסדיים. במדינת ישראל בלבד, גוייסו בשנים האחרונות מיליארדי שקלים לטובת השקעה באפיק זה הן מגופים מוסדיים והן מלקוחות כשירים.

מה זה MARKET PLACE LENDING?

מאז המשבר הפיננסי ב-2008 התפתחו בעולם מתווכי אשראי מסוג חדש, כאלטרנטיבה למערכת הבנקאות המסורתית. מתווכי אשראי אלה פועלים דרך פלטפורמות מקוונות, המפגישות ישירות מלווים ולווים. בשנים האחרונות התפתחו בעולם ובישראל מתווכי אשראי מקוונים, המתווכים בין לווים למלווים במתן הלוואות. המתווכים עושים שימוש רב בטכנולוגיה. הדבר מקטין מאוד את ההוצאות התפעוליות ומקצר את הליך אישור ההלוואה כמו גם את עלויות ההלוואה עצמה. פעילות זו, השייכת לתעשיית ה-FinTech, היא חלק מחידושים רבים, המתפתחים בתחום הפיננסי בשנים האחרונות.

שיעורי הצמיחה של האשראי ממקור זה גבוהים מאוד: בכל אחת מהשנים 2013 עד 2015 עמד קצב הגידול של ההלוואות החדשות על שיעורים תלת-ספרתיים, וזאת בשווקים גדולים וקטנים כאחד. בשנתיים האחרונות הייתה התייצבות מסוימת בשיעורי הצמיחה של האשראי המקוון בעולם המפותח: ב-2016 צמח אשראי זה ב-22% בארה"ב, ב-43% באנגליה וב-41% באירופה (ללא אנגליה).

המתווכים פועלים לפי מודלים שונים. הנפוץ ביותר שבהם מבחינת היקף הפעילות הוא תיווך במתן אשראי – (Person to Person) P2P: פרטים או משקיעים מוסדיים מלווים ישירות  למשקי בית או לעסקים קטנים. נתח ההשקעה של הגופים המוסדיים בפלטפורמות אלו הולך וגדל, וישנם גם שיתופי פעולה עם בנקים.

* מקור: דוח בנק ישראל לשנת 2017

קרן פיינאפל ארצות הברית - PINEAPPLE FUND USA

הקרן תבצע השקעות בארצות הברית, בפלטפורמות אינטרנטיות בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן תוך פיזור ענפי לרבות תחום האשראי הצרכני, אשראי נדל"ן ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

ההשקעות מבוצעות בפלטפורמות ותיקות ומבוססות המאפשרות מתן אשראי לטובת פיזור ההשקעה והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. הקרן תפעל להשיג עודפי תשואה בהשקעה שמרנית בסיכון נמוך לאורך זמן. הקרן פועלת בשיתוף חברת NSR Invest אשר תסייע בניהול ההשקעות בהתבסס על Data Analysis ו Machine Learning בתחום ה Consumer Lending  ומוצרי אשראי נוספים.

ההשקעה בקרן מתאפשרת במטבעות הבאים: דולר, שקל

קרן פיינאפל אירופה - PINEAPPLE FUND EUROPE

הקרן משקיעה בפלטפורמות אינטרנטיות מגוונות, מבוססות והמספקות תשואות סולידיות. הקרן מבצעת השקעות בפלטפורמות אינטרנטיות באירופה תוך הקפדה על גיוון סקטוריאלי, נסיון עבר מוכח ומותנה Due Diligence קפדני. הקרן תפעל, בהתאם למדיניות ההשקעה, לטובת פיזור ההשקעות (סקטוריאלי וגאוגרפי) והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. בכך, הקרן מהווה אפיק השקעה סולידי, ב Asset Class מקובל אך חדשני בשל המיקוד האירופאי שלה.

ההשקעה בקרן מתאפשרת במטבעות הבאים: אירו, שקל