בית של קרנות

קרנות PINEAPPLE

אודות

השותף הכללי – PINEAPPLE  GP  בע"מ הוקם ב 2018. הקרנות יתחילו לבצע השקעות ברבעון 1 של שנת 2019 ויהיו נגישות לגופים מוסדיים.

הקרן תשקיע בפלטפורמות אינטרנטיות המאפשרות הענקת אשראי דיגיטלית (Marketplace Lending) תוך שימור על פיזור גאוגרפי (ארצות הברית ואירופה) וגיוון סקטוריאלי.

הקרן מבוססת על שילוב יכולות מקצועיות גבוהות אשר יאפשרו את ניהול כספי הקרן בצורה מבוקרת ושמרנית ובהתאם לתאבון הסיכון של הגופים המוסדיים בישראל.

ASSET CLASS

השקעה בפלטפורמות (SME, Consumer, Real Estate) המהוות אפיק השקעה נוסף בעל תנודתיות נמוכה ושאינו קורלטיבי לירידות חדות בשוק ההון.

בשנים האחרונות, תחום הלוואות הצרכניות המבוסס על פלטפורמות P2P הפך להיות Asset Class לגיטימי ומקובל על משקיעים מוסדיים.

בשל היות אפיק ההלוואות הצרכניות אפיק השקעה ותיק יחסית בעולם, תשואות הלוואות אלו יורדות עם השנים.

בשנים האחרונות ניתן לראות התפתחות והרחבה של תחום ה P2P לעולמות עסקיים נוספים ויצירת Market Place מגוון.

טכנולוגיה

קרן Pineapple פועלת בשיתוף ובבלעדיות עם חברת NSR Invest שהינה חברת יעוץ ההשקעות בתחום ה MPL הגדולה בארצות הברית.

החברה מבוססת על המערכת Machine Learning הגדולה בעולם (LR-LendingRobot) אשר מזהה באמצעות אלגוריתמיקה וניתוח נתונים הלוואות אלפא בפלטפורמות מובילות.

לחברה מודלי זיהוי אלפא וממשקים לפלטפורמות מובילות בעולם ובעולמות תוכן מגוונים, לרבות הלוואות צרכניות.

üהחברה פועלת מול פלטפורמות מובילות בתחום ה Consumer Lending ואפיקי השקעה נוספים כגון SME, Property, Specialty.

קרן פיינאפל ארצות הברית - PINEAPPLE FUND USA

הקרן תבצע השקעות בארצות הברית, בפלטפורמות אינטרנטיות לרבות תחום ה Consumer Lending אשר הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כתחום בעל רמת סיכון נמוכה ותשואה מספקת. הקרן תשלב, בהתאם למדיניות ההשקעה, כ 25%-75% מסה"כ ההשקעות בפלטפורמות ותיקות ומבוססות המאפשרות מתן אשראי אחר וזאת לטובת פיזור ההשקעה והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. הקרן תפעל להשיג עודפי תשואה בהשקעה שמרנית בסיכון נמוך לאורך זמן. הקרן תפעל בשיתוף חברת NSR Invest אשר תסייע בניהול ההשקעות בהתבסס על Data Analysis ו Machine Learning בתחום ה Consumer Lending ומוצרי אשראי נוספים

קרן פיינאפל אירופה - PINEAPPLE FUND EUROPE

הקרן תבצע השקעות באירופה בתחום ה Market Place Lending. עיקר ההשקעות שבוצעו על ידי גופים מוסדיים בתחום זה מתמקדות בשוק האמריקאי. לאחר בחינה של שוק ה Market Place lending האירופאי, ניתן לזהות פלטפורמות אינטרנטיות מגוונות, מבוססות והמספקות תשואות סולידיות. הקרן תבצע השקעות בפלטפורמות אינטרנטיות באירופה תוך הקפדה על גיוון סקטוריאלי, Track Record מוכח ומותנה Due Diligence קפדני. הקרן תפעל, בהתאם למדיניות ההשקעה, לטובת פיזור ההשקעות (סקטוריאלי וגאוגרפי) והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. בכך, הקרן מהווה אפיק השקעה סולידי, ב Asset Class מקובל אך חדשני בשל המיקוד האירופאי שלה.

 

תכנים מקצועיים

05/03/2019

The European Opportunity in MPL Investments

נפתח בקובץ PDF

דומיניק פיסלי, דירקטור, Funding Circleהפלטפורמה המובילה באירופה למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

The European Opportunity in MPL Investments נפתח בקובץ PDF
03/03/2019

Meetup - Market Place Lending

מפגש למנהלי השקעות וחברי ועדות השקעה, בו הוצגו אפשרויות השקעה אלטרנטיביות על ידי בכירים מהפלטפורמות המובילות בארה"ב ואירופה שדיברו על פלטפורמות P2P ומגמות ה- Non Banking Lending.