כנס פאננסי – הטמעה חווייתית – תוצאתית בתחום הפיננסי