מאמרים וחומר מקצועי

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

קבוצת אנטרופי

05/01/2021

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021 נפתח בקובץ PDF

מגמות ותובנות של שותפים ומנהלים באנטרופי לקראת 2020

04.02.2020 אנטרופי ממשל תאגידי

מגוון נושאים: הסיכון האסטרטגי, סיכון הסייבר שייך גם למשקיעים, תאבון הסייבר של ארגונים, רגולציה, ממשל תאגידי, אחריות תאגידית, חדשנות, SOX, אסיפות כלליות, חברות ללא גרעין שליטה ועוד...

האם גופי השקעות מוסדיים צריכים להתייחס גם לסיכוני סייבר בחברות בהן הם משקיעים?!

21.01.2020 אנטרופי ממשל תאגידי

סיכון הסייבר הנו אחד הסיכונים המרכזיים ביותר עמו מתמודד כל ארגון. כתבתם של רואי סטאל, מנכ"ל אנטרופי יועצים ומתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי

האם גופי השקעות מוסדיים צריכים להתייחס גם לסיכוני סייבר בחברות בהן הם משקיעים?!

16.01.2020 אנטרופי יועצים

סיכון הסייבר הנו אחד הסיכונים המרכזיים ביותר עמו מתמודד כל ארגון. כתבתם של רואי סטאל, מנכ"ל אנטרופי יועצים ומתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי

נייר עמדה: חברות הנש"פ

03.12.2019 אנטרופי ממשל תאגידי

הסקירה המוצגת במסמך זה הינה על פי מודל אנטרופי לממשל תאגידי והמציגה את הבדלי הדירוג בין קבוצת החברות העוסקות במתן שירותים פיננסיים (נש"פ) ליתר הגופים הפיננסיים המפוקחים וכן מול קבוצות החברות הנסחרות במדדים המובילים.

אסיפה כללית- הכשרת הישוב

21.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

אסיפה כללית פז

17.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי