מאמרים וחומר מקצועי

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

קבוצת אנטרופי

נייר עמדה: חברות הנש"פ

03.12.2019 אנטרופי ממשל תאגידי

הסקירה המוצגת במסמך זה הינה על פי מודל אנטרופי לממשל תאגידי והמציגה את הבדלי הדירוג בין קבוצת החברות העוסקות במתן שירותים פיננסיים (נש"פ) ליתר הגופים הפיננסיים המפוקחים וכן מול קבוצות החברות הנסחרות במדדים המובילים.

אסיפה כללית- הכשרת הישוב

21.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

אסיפה כללית פז

17.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

אנטרופי תומכת במוסדיים במעבר להנחיות החדשות

15.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי