מאמרים וחומר מקצועי

WE ARE OUT AND LOUD

סינון לפי: בחירה תרענן את הדף

קבוצת אנטרופי

20/05/2021

סילבוס קורס משחוק בזום

נפתח בקובץ PDF

סילבוס קורס משחוק בזום נפתח בקובץ PDF
05/01/2021

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2021 נפתח בקובץ PDF

תמונת מצב ממשל תאגידי ואחריות תאגידית תא 125-יולי 2020 נפתח בקובץ PDF תמונת מצב ממשל תאגידי ואחריות תאגידית תא 125-יולי 2020 נפתח בקובץ PDF

02.09.2020 אנטרופי ממשל תאגידי

תובנות ותמונת מצב של הממשל התאגידי והאחריות התאגידית בחברות תא 125 יולי 2020 המבוססים על מידע ציבורי, דוחות 2020 והמודלים של אנטרופי: מודל לדרוג ממשל תאגידי ומודל אנטרופי לאחריות תאגידית

מגמות ותובנות של שותפים ומנהלים באנטרופי לקראת 2020

04.02.2020 אנטרופי ממשל תאגידי

מגוון נושאים: הסיכון האסטרטגי, סיכון הסייבר שייך גם למשקיעים, תאבון הסייבר של ארגונים, רגולציה, ממשל תאגידי, אחריות תאגידית, חדשנות, SOX, אסיפות כלליות, חברות ללא גרעין שליטה ועוד...

האם גופי השקעות מוסדיים צריכים להתייחס גם לסיכוני סייבר בחברות בהן הם משקיעים?!

21.01.2020 אנטרופי ממשל תאגידי

סיכון הסייבר הנו אחד הסיכונים המרכזיים ביותר עמו מתמודד כל ארגון. כתבתם של רואי סטאל, מנכ"ל אנטרופי יועצים ומתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי

האם גופי השקעות מוסדיים צריכים להתייחס גם לסיכוני סייבר בחברות בהן הם משקיעים?!

16.01.2020 אנטרופי יועצים

סיכון הסייבר הנו אחד הסיכונים המרכזיים ביותר עמו מתמודד כל ארגון. כתבתם של רואי סטאל, מנכ"ל אנטרופי יועצים ומתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי

נייר עמדה: חברות הנש"פ

03.12.2019 אנטרופי ממשל תאגידי

הסקירה המוצגת במסמך זה הינה על פי מודל אנטרופי לממשל תאגידי והמציגה את הבדלי הדירוג בין קבוצת החברות העוסקות במתן שירותים פיננסיים (נש"פ) ליתר הגופים הפיננסיים המפוקחים וכן מול קבוצות החברות הנסחרות במדדים המובילים.

אסיפה כללית- הכשרת הישוב

21.07.2019 אנטרופי שירותי מחקר כלכלי