קרן PINEAPPLE

הדור הבא של ההשקעות

מי אנחנו

קרן Pineapple, מבית קבוצת אנטרופי, מציעה השקעה בפלטפורמות אינטרנטיות המעניקות אשראי דיגיטלי (Marketplace Lending) תוך שימור על פיזור גאוגרפי וגיוון סקטוריאלי (אשראי צרכני, אשראי לנדל"ן ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים). הקרן מבוססת על שילוב יכולות מקצועיות גבוהות אשר יאפשרו את ניהול כספי המשקיעים בצורה מבוקרת ושמרנית ובהתאם לתאבון הסיכון של הגופים המוסדיים בישראל. הקרן נגישה לגופים מוסדיים בישראל וללקוחות כשירים בעלי פרופיל מתאים לתנאי הקרן.

ניהול הקרנות ומנגנוני ממשל תאגידי

בשנים האחרונות, תחום הלוואות הצרכניות המבוסס על פלטפורמות on-line הפך להיות Asset Class לגיטימי ומקובל על משקיעים מוסדיים.

בנוסף להיבטי השקעה מקצועיים, הקרן חרטה על דגלה לפעול באופן שקוף ומוסדר מול כלל בעלי העיניין וזאת על ידי קביעת מנגנוני ניהול וממשל תאגידי סדור. הקרן פועלת בהתאם למדיניות ממשל תאגידי המבוססת על מתודולוגיה ומודל מובנה של קבוצת אנטרופי.

חמשת אבני הבניין של הקרן

דירקטוריון והנהלה – הקרן בנתה מנגנוני ממשל תאגידי וניהול לרבות הגדרת מדיניות השקעות, ועדת השקעות מקצועית ומגוונת, ועדות דירקטוריון בלתי תלויות ועצמאיות.

ביקורת פנימית וחיצונית – הקרן מינתה מבקר פנים ומבקר חוץ בלתי תלויים.

אתיקה, ניהול סיכונים וציות – הקרן פועלת בהתאם לקוד אתי סדור ומדיניות ניהול סיכונים ורגולציה. הקרן מינתה מנהל סיכונים ורגולציה בלתי תלוי שהינו שותף לתהליכי הבחינה ואישור ההשקעות.

מחקר ואנליזה – ההשקעות נבחנות בהתאם לאנליזה מוקפדת הכוללת בחינה של ביצועי הפלטפורמה לאורך זמן, ביקור והיכרות אישית עם מנהלי הפלטפורמה.

זכויות ושקיפות מול משקיעים – הקרן פועלת בשקיפות ועם דיווחים שוטפים בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גופים מוסדיים בישראל.

אסטרטגיית ההשקעה

הקרן מבצעת השקעות בפלטפורמות המתמחות במתן אשראי בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, תחומי הליבה הינם: SME, Consumer, Real Estate המהווים אפיק השקעה נוסף על תיקי ההשקעה הקיימים כיום ואשר הינם בעלי תנודתיות נמוכה ואינם קורלטיביים לשינויים חדים בשוק ההון.

בשנים האחרונות, תחום הלוואות הצרכניות המבוסס על פלטפורמות P2P הפך להיות Asset Class לגיטימי ומקובל על משקיעים מוסדיים. במדינת ישראל בלבד, גויסו בשנים האחרונות מיליארדי שקלים לטובת השקעה באפיק זה הן מגופים מוסדיים והן מלקוחות כשירים.

קרן פיינאפל

הקרן מבצעת השקעות, בפלטפורמות אינטרנטיות מגוונות בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן תוך פיזור ענפי לרבות תחום האשראי הצרכני, אשראי נדל"ן ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים ופיזור גיאוגרפי לרבות ארה"ב ומערב אירופה.

ההשקעות מבוצעות בפלטפורמות ותיקות ומבוססות, המאפשרות מתן אשראי לטובת פיזור ההשקעה והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. הקרן פועלת להשגת עודפי תשואה בהשקעה שמרנית בסיכון נמוך לאורך זמן.

ההשקעה בקרן מתאפשרת במטבעות הבאים: דולר, יורו, פאונד, שקל

Q&A

מאז המשבר הפיננסי ב-2008 התפתחו בעולם מתווכי אשראי מסוג חדש, כאלטרנטיבה למערכת הבנקאות המסורתית. מתווכי אשראי אלה פועלים דרך פלטפורמות מקוונות, המפגישות ישירות מלווים ולווים. בשנים האחרונות התפתחו בעולם ובישראל מתווכי אשראי מקוונים, המתווכים בין לווים למלווים במתן הלוואות. המתווכים עושים שימוש רב בטכנולוגיה. הדבר מקטין מאוד את ההוצאות התפעוליות ומקצר את הליך אישור ההלוואה כמו גם את עלויות ההלוואה עצמה. פעילות זו, השייכת לתעשיית ה-FinTech, היא חלק מחידושים רבים, המתפתחים בתחום הפיננסי בשנים האחרונות.

שיעורי הצמיחה של האשראי ממקור זה גבוהים מאוד: בכל אחת מהשנים 2013 עד 2015 עמד קצב הגידול של ההלוואות החדשות על שיעורים תלת-ספרתיים, וזאת בשווקים גדולים וקטנים כאחד. בשנתיים האחרונות הייתה התייצבות מסוימת בשיעורי הצמיחה של האשראי המקוון בעולם המפותח: ב-2016 צמח אשראי זה ב-22% בארה"ב, ב-43% באנגליה וב-41% באירופה (ללא אנגליה).

המתווכים פועלים לפי מודלים שונים. הנפוץ ביותר שבהם מבחינת היקף הפעילות הוא תיווך במתן אשראי – (Person to Person) P2P: פרטים או משקיעים מוסדיים מלווים ישירות  למשקי בית או לעסקים קטנים. נתח ההשקעה של הגופים המוסדיים בפלטפורמות אלו הולך וגדל, וישנם גם שיתופי פעולה עם בנקים.

* מקור: דוח בנק ישראל לשנת 2017

הקרן מבצעת השקעות בפלטפורמות אינטנטיות מגוונות בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן תוך פיזור ענפי לרבות תחום האשראי הצרכני, אשראי נדל"ן ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים ופיזור גיאוגרפי לרבות ארה"ב ואירופה.

ההשקעות מבוצעות בפלטפורמות ותיקות ומבוססות, המאפשרות מתן אשראי לטובת פיזור ההשקעה והקטנת הקורלציה בין שוק ההון להשקעה בקרן. הקרן פועלת להשגת עודפי תשואה בהשקעה שמרנית בסיכון נמוך לאורך זמן.

הליך בחינת פלטפורמה מבוצע בהתאם לאנליזה מוקפדת הכוללת בחינת חוסן הפלטפורמה, בחינה של ביצועי הפלטפורמה לאורך זמן, בחינת היבטי ממשל תאגידי וביקור והיכרות אישית עם השדרה הניהולית במטה הפלטפורמה.

לאחר האנליזה, מתכנסת וועדת ההשקעות של הקרן במטרה לאשר את הפלטפורמות ולקבוע את אלוקציית ההשקעות המתאימה. כל זאת ועוד בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן.

הקרן מציעה פורטפוליו השקעתי מגוון יותר משאר הקרנות בשוק בכך שמלבד שתי הפלטפורמות בהם משקיעות הקרנות האחרות, מציעה הקרן גם פלטפורמות מסקטורים נוספים (SME, Consumer, Real Estate) ופיזור גאוגרפי רחב (ארה"ב ומערב אירופה).

צרו איתנו קשר לפרטים נוספים:

info@pineapple-fund.com | 03-5374002

DISCLAIMER

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או בניירות ערך ו/א ו התייחסות ו/או התחייבות לתשואה כלשהי. רכישת יחידות בקרנות ו/או בניירות הערך תיעשה בהתאם להסכם השותפות שבתוקף אשר יועבר למשקיעים טרום ביצוע השקעתם. המידע המובא לעיל ניתן באופן כללי בלבד למיטב ידיעת והבנת קרן פיינאפל ובהתאם לעמדתה הסובייקטיבית. מסמך זה מיועד אך ורק ללקוחות כשירים, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995