עדכוני רגולציה ופסיקה – עמדת הרשות – תיקון 16 – חלק ראשון