עיריית חולון בכנס משחקים בשיתוף עובדים להצגת תוכניות עבודה