תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017