DISCOVER ENTROPY GROUP

03.03.2019

Meetup - Market Place Lending

מפגש למנהלי השקעות וחברי ועדות השקעה, בו הוצגו אפשרויות השקעה אלטרנטיביות על ידי בכירים מהפלטפורמות המובילות בארה"ב ואירופה שדיברו על פלטפורמות P2P ומגמות ה- Non Banking Lending.

19.06.2018

MeetUp פליידגוגיה יישומית בכיתת הלימוד

23.5.18 16:00-19:00 מגדל שלום הפליידגוגיה היא הכלי האולטימטיבי למשחוק כל תוכן לימוד בצורה פשוטה וקלה, רק לבחור ולהתחיל לשחק.

05.02.2019

MPL USA Beyond Consumer Lending

Mr. Blake Coler - Dark, Ceo, NSR Invest החברה המובילה בארה"ב לאנליזה ממוחשבת לזיהוי השקעות בפלטפורמות אשראי אינטרנטיות באמצעות מערכת אלקטרונית ואלגוריתמים מתקדמים