MEETUP – MARKET PLACE LENDING

Meetup Market Place Lending

תודה לכל מי שהגיע ולקח חלק במפגש שהתקיים ב- 14.2.19 למנהלי השקעות וחברי ועדות השקעה, בו הוצגו אפשרויות השקעה אלטרנטיביות על ידי בכירים מהפלטפורמות המובילות בארה"ב ואירופה שדיברו על פלטפורמות P2P ומגמות ה- Non Banking Lending.

למצגת ההרצאה של מר בלייק קולר דארק, מנכ"ל NSR Invest

MPL USA – Beyond Consumer Lending

למצגת ההרצאה של מר עמית לוינשטיין, מנכ"ל משותף קרן Pineapple

MPL כאלטרנטיבת השקעה לשוק האג"ח

למצגת ההרצאה של מר דומיניק פיסלי, דירקטור, Funding Circle

The European opporyunity in MPL investments

למצגת ההרצאה של עו"ד מאיה יששכרוב, שותפה, תחום קרנות השקעה, משרד עוה"ד עמית, פולק, מטלון ושות'

קרנות – ממשל תאגידי, שקיפות ואמון המשקיעים